Iznajmljivanje
PlayStation
konzola

Niš
Da biste iznajmili konzolu, potrebno je da imate važeći dokument sa slikom
(lična karta ili pasoš)

PS5

12 h

Din 1100
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

24 h

Din 1400
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre
Popular

48 h

Din 2300
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

72 h

Din 3000
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

12 h

1100 Din
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

24 h

1400 Din
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre
Popular

48 h

2300 Din
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

72 h

3000 Din
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

PS4

12 h

Din 800
 • PS4 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

24 h

Din 1100
 • PS4 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

48 h

Din 1800
 • PS4 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre
Popular

72 h

Din 2300
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

12 h

800 Din
 • PS4 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

24 h

1100 Din
 • PS4 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

48 h

1800 Din
 • PS4 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre
Popular

72 h

2300 Din
 • PS5 konzola
 • 2/4 džojstika
 • 5 igre

TV i dodatna oprema

24 h

Din 700
 • TV
Popular

24 h

Din 500
 • Džojstik

24 h

Din 500
 • Igra

24 h

500 Din
 • Džojstik

24 h

500 Din
 • Igra

24 h

700 Din
 • TV
Popular